Сертификати

Удостоверение на основание чл.24 от Закона за съхранение и търговия със зърно и чл.6 от Наредба 40 от 15.09.20013 г. на МЗХ

виж целия документ

Удостоверение на регистрация №12/08.06.2012 г. на основание чл.16 ал.8 от Закона за фуражите

виж целия документ