Evialis

През 2016 г. In Vivo Франция придобива 49% от акциите на Guyomarch Agricola Animal-Nutrition. През следващата година – 2017, In Vivo се трансформира в IN NEOVIA, като Evialis е най-стабилната марка.

Активността на In Vivo в Румъния датира от 1993 г. Разполага с 2 фабрики, 2 фирми и покрива всички страни. Има фабрика в Чолпани, окръг Илфов, от 1997 г. Продукцията е премикси и макропремикси, а целевите пазари - интегратори, големи ферми, директна продажба.

Заводът в Брад датира от 2009 г. Там се произвеждат концентрати и пълноценни фуражи. Компанията носи името G-A NA, марката е Evialis. Целевите пазари са малките ферми, домашните животни. Заводът предлага всички видове продукти (за преживни животни, птици, свине).

От 2018 г. Вианд ЕАД е собственик на завода и успешно предлага марката Evialis.