Evialis

In anul 2016 InVivo NSA Franța achiziționează 49% din acțiunile G-A Nutriție Animala SRL. In anul următor 2017, In Vivo NSA își schimba denumirea in Neovia, iar Evialis devine o marca in cadrul grupului.

Activitatea InVivo NSA a debutat in Romania in anul 1993, iar prezenta sa s-a concretizat prin existenta a doua societăți comerciale fiecare cu propria unitate de producție si activitate comerciala cu acoperire la nivel național.

Guyomarc’h Romania SRL ce produce începând din anul 1997 premixuri vitamino-minerale (păsări, porci rumegătoare, etc) in fabrica sa situata in Ciolpani, jud. Ilfov, produse destinate cu precădere fabricilor de furaje integrate si fermelor de dimensiuni mari si medii.

G-A Nutriție Animala SRL ce produce începând din anul 2009, sub marca Evialis, o gama variata de furaje complete si concentrate (rumegătoare, păsări, porci, etc) in fabrica sa situata in Brad, jud. Bacău, produse destinate atât fermelor mici si mijlocii cat si populației.