Други птици

Код
Име
Възраст
9-1
Пъдпъдъци-стартер
0-4 седмици
9-2
Пъдпъдъци-гроуер
5-6 седмици
20-1
Гъски-стартер
0-4 седмици
20-2
Гъски-гроуер
5-10 седмици
20-3
Гъски-финишер
след 10 седмици
20-4
Гъски-разплодни
44-1
Фазани-стартер
0-2 седмици
44-2
Фазани-гроуер
3-8 седмици
44-3
Фазани-девелопер
след 8 седмици
44-4
Фазани-разплодни
46
Други видове птици
9-3
Пъдпъдъци-носачки+
45
Гълъби
21-1
Милар Стартер
0-3 седмици
21-2
Милар Гроуер
4-8 седмици
21-3
Милар Финишер
след 8 седмици
21-4
Милар Разплодни
през размножителен период