„Вианд“ ЕАД получи 43 912,80 лв. подпомагане от Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID 19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.