Четвъртък, 02 Декември 2021

„Вианд“ ЕАД получи 43 912,80 лв. подпомагане от Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия.