Закупена е Система за количествено определяне на микотоксини, AgraVision™ Watex от фирма Ромер, Австрия в Лабораторията на Вианд ЕАД клон Борисово. Апарата определя количествено, чрез имуно-хроматографски анализ микотоксините – Афлатоксини, Деоксиниваленол, Зеараленон и Фумонизин в зърнените суровини.