Овце

Код
Име
Възраст
23-1
Агнета-стартер
до 15 кг
23-2
Агнета угояване
над 15 кг
23-4
Кочове
23-3
Овце-майки