Преживни

Код
Име
Възраст
25-2
Телета стартер
0-6 месеца
25-3
Телета угояване
над 6 месеца
26-16
Юници
27-16
Крави-лактиращи 16% СП
27-18
Крави-лактиращи 18% СП
27-22
Крави-лактиращи 22% СП
29-18
Бици
28-16
Крави-сухостойни
23-1
Агнета-стартер
до 15 кг
23-2
Агнета угояване
над 15 кг
23-4
Кочове
23-3
Овце-майки
24-1
Ярета
30
Елени, сърни и муфлони
31-1
Малачета стартер
0-4 месеца
31-2
Малачета угояване
след 4 месеца
31-3
Малакини
31-14
Биволици сухостойни
31-16
Биволици лактиращи 16% СП
31-18
Биволици
24-2
Кози-майки