Птици

Код
Име
Възраст
2-1
Пилета стартер
0-5 седмици
2-2
Пилета гроуер
6-10 седмици
2-3
Пилета девелопер
11-15 седмици
2-4
Пилета предяйценосен
16-18 седмици
3-1
Кокошки носачки стартер
19-25 седмици
3-2
Кокошки носачки І фаза
26-35 седмици
3-3
Кокошки носачки ІІ фаза
36-60 седмици
3-4
Кокошки носачки ІІІ фаза
61-75 седмици
3-5
Родители за стокови носачки-стартер
19-32 седмици
3-6
Родители за стокови носачки - І фаза
33-50 седмица
3-7
Родители за стокови носачки - ІІ фаза
51-68 седмица
4-1
Пилета бройлери стартер
0-14 дни
5-1
Пилета бройлери гроуер
15-39 дни
6-1
Пилета бройлери финишер
40-45 дни
7-1
Подрастващи родители стартер
0-2 седмици
7-2
Подрастващи родители гроуер
3-7 седмици
7-3
Подрастващи родители девелопер
8-19 седмици
7-4
Предяйценосен период
20-22 седмици
3-23
Родители за бройлери, І фаза
23-35 седмици
3-24
Родители за бройлери, ІІ фаза
36-64 седмици
3-25
Петли
22-64 седмици