Пуйки

Код
Име
Възраст
8-1
Пуйки-стартер І
0-4 седмици
8-2
Пуйки-стартер ІІ
5-8 седмици
8-3
Пуйки-гроуер І
9-12 седмици
8-4
Пуйки-гроуер ІІ
13-17 седмици
8-5
Пуйки-финишер
след 18 седмици