ВИАНД ЕАД – клон Ситово

"ВИАНД ЕАД - КЛОН СИТОВО" стартира своята дейност през юли 2013 година. Занимава се с производство и продажба на пълноценни комбинирани фуражи и биоконцентрати. Разположен е на територията на област Силистра. Разполага с добра материална и складова база. Извършена е реконструкция и ремонт на основната производствена сграда, закупена е нова гранул преса, обновени са двете производствените линии и машини.

Основно място в производството заемат фуражите за преживни животни (крави, телета, агнета, кози). Фуражите се предлагат в гранулиран вид (3мм, 4мм, 6мм) или брашнест вид, пакетирани в торби (20кг, 40кг) или насипни, като насипните фуражи се извозват със специализиран транспорт.

"ВИАНД ЕАД – КЛОН СИТОВО" ЕАД се утвърждава като конкурентоспособен и надежден партньор в пазарните отношения както към своите клиенти, така и към останалите контрагенти на пазара. Предприятието се стреми да удовлетворява изискванията на клиентите си, съобразявайки се с редица фактори, сред които основен приоритет заема качеството на произведената продукция.