Щрауси

Код
Име
Възраст
10-1
Щрауси-стартер І
0-5 седмици
10-2
Щрауси-стартер ІІ
6-15 седмици
10-3
Щрауси-гроуер
16-25 седмици
10-4
Щрауси-девелопер
25-50 седмици
10-5
Щрауси-разплодни