Свине

Код
Име
Възраст
12-1
Прасета стартер
10-25 кг
14-1
Прасета гроуер
25-55 кг
16-1
Прасета финишер
55-105 кг
15-1
Свине майки бременни
15-2
Свине майки лактиращи
ПБК 12-1
Прасета стартер
10-25 кг
ПБК 14-1
Прасета гроуер
25-55 кг
ПБК 16-1
Прасета финишер
55-105 кг
ПБК 15-1
Свине майки бременни
ПБК 15-2
Свине майки лактиращи