ВИАНД ЕАД – клон Борисово

Фуражен завод "ВИАНД ЕАД - КЛОН БОРИСОВО", разположен на територията на област Русе, започва своята дейност през месец май 2011 година. В началото производственият процес се обслужва от 16 човека и една производствена линия. Към момента заводът се е развил значително – извършени са преустройства и реконструкции на производствената и административната сграда, автомобилният парк е обновен и разширен, построени са силози за съхранение на зърно. Произвеждат се комбинирани фуражи за свине и птици, като за всички останали видове и категории животни (зайци, преживни, коне, риби) се приемат заявки, които се изпълняват от завод на ВИАНД ЕАД. Фуражите се предлагат както в брашнест вид, така и в гранулиран, пакетиран в торби (10 кг, 20 кг, 40 кг) или в насипно състояние.

Благодарение на развития си автомобилен парк, заводът осъществява качествено и бързо обслужване на своите клиенти, разположени на територията на цялата страна. Фирмата разполага с два фирмени магазина на територията на гр. Русе и един в с. Борисово.

"ВИАНД ЕАД – КЛОН БОРИСОВО" ЕАД е утвърден на пазара конкурентоспособен завод, гарантиращ качество и надеждност на своите продукти, иновативност и стремеж към усъвършенстване в постоянно променящата се пазарна обстановка.