ВИАНД ЕАД – клон Борисово

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАВОД БОРИСОВО

Към момента месечното производство надхвърля 5500 тона, което ни класира на второ място по производство на комбинирани фуражи сред фуражните заводи в България.

Завод Борисово

Код
Име
Възраст
Schippers каталози
Schippers catalogs
Evialis