Четвъртък, 03 Декември 2020

Вианд ЕАД се радва на успехите на своите клиенти. Горди сме да споделим, че ферма Боерикс, която храни своите животни с пълноценните комбинирани фуражи на Вианд ЕАД, е заела първо място по млечност на породата крави Симентал у нас, като средната лактационна млечност е била 8500 л.

Петък, 25 Октомври 2019

Разгледайте Търгово предложение от „ВИАНД“ ЕАД към останалите акционери на „Свинекомплекс Николово“ АД

Търгов предложител: Вианд ЕАД

Инвестиционен посредник: Карол АД

Дружество обект: Свинекомплекс Николово АД

Цена: 0.930 лв. за 1 акция

Начална дата за приемане: 28.10.2019 г.

Крайна дата за приемане на Търговото предложение: 25.11.2019 г.

Четвъртък, 01 Юни 2017

От месец април 2017 - Вианд ЕАД клон Борисово и ВИАНД ЕАД клон Ситово разполагат с нов дизайн на торбите в разфасовки от 10 и 20 кг